# منتظر

شاخص‌های معرفتی جامعة منتظر:

شاخص‌های معرفتی جامعة منتظر:   1 بخش اول: شاخص‌های معرفتی مردم با امام. بدون شک طبق وعدة الهی سر انجام صالحان وارث زمین می‌شوند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید